23/02/17

GUTENBERG E A IMPRENTA

O 23 de febreiro de 1455, Johannes Gutenberg imprime en Mainz a Biblia, feito clave na historia da cultura occidental. A edición non superou os 180 exemplares e Gutenberg non puido devolver o diñeiro que pedira prestado para a súa impresión, o que o levou a un pleito e á ruína.


Ningún comentario:

Publicar un comentario