10/01/13

HORA DE LER: CALENDARIO 2ª AVALIACIÓN

CURSO 2012/2013 A ESPERELA

HORA DE LER
HORARIO 2ª AVALIACIÓN

SEMANA
HORA
8- 11 XANEIRO
14-18 XANEIRO
21- 25 XANEIRO
28- 1 FEBREIRO
4- 8 FEBREIRO
11- 15 FEBREIRO
(ENTROIDO)
18-22 FEBREIRO
25- 1 MARZO
4- 8 MARZO
11-15 MARZO
18-22 MARZO

TEMPO ADICADO: (15 MIN DIARIOS)
  • Nas gardas de aula, a criterio do profesor/a de garda.
  • Outros momentos que se poidan decidir entre profesorado e alumnado.
CURSOS CON DESDOBRES, OPTATIVAS,..
Os libros estarán ao seu dispor na aula de referencia. Cando corresponda a hora de ler con materias diferentes (Optativas), o alumnado levará con el o seu libro de lectura.

No caso de 3º e 4º PDC, dado que a maior parte das materias as imparten na súa propia aula, disporán dunha cesta específica e realizarán a actividade na súa aula ou co resto do grupo segundo corresponda. (Se é preciso levan o libro nos seus desprazamentos)

Cando coincide con EDF, Música, EPV, Desdobres, Conversación de Inglés, laboratorio,....materias que se imparten na súa propia aula, é decisión de cada profesor/a facer a lectura na aula do grupo ou na aula correspondente, para o que o alumnado leva consigo o libro. (No caso das linguas, o profesorado tamén pode aproveitar para ler en voz alta unha obra na lingua correspondente)

GRAZAS E FELIZ LECTURA