11/11/13

DÍA DA MUNDIAL DA CIENCIA: PROCURA CON CIENCIA

"No ano 2001, a UNESCO decidiu declarar o 10 de novembro como Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento coa finalidade de, por unha  banda, promover a utilización responsable da ciencia en beneficio das sociedades e, nomeadamente, na erradicación da pobreza e a prol da seguridade humana; por outra, conseguir unha maior conciencia social da importancia da ciencia e a redución da fenda existente entre a ciencia e a sociedade.
A Esperela faise eco desta conmemoración continuando co concurso: "PROCURA CON CIENCIA".
Respostas as preguntas da semana pasada:
1º CICLO ESO
Pregúntanlle a J.C. Polanyi por que os científicos teñen a necesidade de explicalo todo e este contesta citando a Sócrates.
Averigua que contesta Sócrates hai tres mil anos
RESPOSTA:
"Simplemente porque sinto a necesidade de coñecerme a min mesmo e coñecer todo o demais "
Stiekel B Los niños preguntan, los Premios Nobel contestan (página 23)
2º CICLO ESO 
Cando unha substancia en estado líquido arrefríase contrae o seu volume. Se a temperatura baixa o suficiente (punto de fusión) esta substancia cambia de estado de líquido a sólido e a súa densidade aumenta. Segundo isto,
Por que o xeo flota sobre a auga?
Por que esta característica da auga é especialmente útil para a vida?
RESPOSTAS:
Cando a auga arrefríase contrae o seu volume como todos os líquidos, pero ao chegar aos 4ºC cesa esta contracción e a súa estructura se dilata hasta transformarse en xeo no punto de conxelación. Este fenómeno se conoce como dilatación anómala da auga e explica porque o xeo flota na auga ao ter menor densidade que esta.
A causa desta dilatación anómala hai que buscala na estrutrura interna: o xeo é un cristal molecular, é dicir, un enrexado de moléculas de auga unidas unhas a outras por enlaces de hidróxeno formando estruturas hexagonais (fíxate no debuxo).Trátase dunha estrutura moi expandida. Ao fundirse o xeo, esta estrutura se desmorona parcialmente (desaparecen parte dos enlaces de hidróxeno) orixinándose un retículo que ocupa menos espacio e, polo tanto, é mais denso.
Gracias a esta anomalía da auga, os lagos, ríos e mares comezan a conxelarse dende a superficie hacia abaixo, e esta capa de xeo superficial aisla térmicamente do exterior aos seres vivos que viven neles, pois aunque a temperatura ambiental sexa extremadamente baixa (-50ºC ou -60ºC), a temperatura da auga do fondo non supera os 4ºC ou 5ºC (algo similar ao que ocurre no interior das casas dos esquimós).
Petrucci, Harwood e Herring Química General, página 502
Gran Enciclopedia Larousse Tomo 11, página 5404
Hann J La Ciencia en tus manos, página 21
Esperamos que acertarades, non hai problema sen solución: novas preguntas para esta semana.
1º e 2º ESO

Cando oímos a palabra ROBOT veñen a nós imaxes de películas de Ciencia Ficción ou de novelas de autores como Isaac Asimov. O termo ROBOT é unha palabra de recente aparicicón que designa a un conxunto moi amplo de dispositivos con funcións moi variadas pero,… ¿Cal é e súa orixe?

PREGUNTA: Cal é a orixe da palabra ROBOT?
3º e 4º ESO

PREGUNTAPódese ferver auga nun recipiente de papel?
Animo e a investigar
 
Lémbrate de visitar na cafetaría a Exposición: "A muller na ciencia,no pensamento e na música". Organizada polo EDLG