04/02/13

V CERTAME AMOR? AMOR! EN 100 PALABRAS BASES DO V CERTAME
AMOR? AMOR!... EN 100 PALABRAS

EDLG / Biblioteca A Esperela

IES O MOSTEIRÓN (SADA)
  
Primeira. Os participantes presentarán creacións literarias orixinais e inéditas ‑e non premiadas noutros certames‑ no xénero literario que desexen, ben en prosa, en verso ou en ambas as modalidades. A temática será o amor, en calquera das súas manifestacións: amor, desamor…
Segunda. As obras deberán ter unha extensión máxima de 100 palabras e levarán título. Estarán redactadas en lingua galega e poden estar escritas á man ou a ordenador.
Terceira. Poderá participar calquera membro da comunidade educativa do IES O Mosteirón (Sada). O prazo de presentación abrirase o día 5 de febreiro de 2013 no primeiro recreo e remata o 21 de febreiro no segundo recreo.
Cuarta. Os microrrelatos entregaranse na biblioteca durante os recreos; recolleraos o persoal docente con garda de biblioteca.
Os participantes deben presentar as obras dentro dun sobre, co título e cun pseudónimo ou nome falso por fóra. Dentro deste sobre, incluirase outro sobre máis pequeno –tamén co título do microrrelato e o pseudónimo por fóra‑ no que se indique o nome completo e a clase do autor ou autora do texto dentro.
Quinta. Os traballos serán expostos, segundo se vaian presentando, en lugares visibles e accesibles do centro.
Sexta. As obras serán avaliadas por unha comisión designada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e mais polo equipo da Biblioteca A Esperela do IES O Mosteirón. Esta proclamará dous textos gañadores. Un para o primeiro ciclo e outro para 2º ciclo da ESO.
Sétima. O anuncio das obras gañadoras do certame farase o día 26 de febreiro. Terá lugar na Biblioteca A Esperela no segundo recreo.
Oitava. Os gañadores recibirán un premio sorpresa. 
Novena. A participación no certame implica a aceptación destas bases.

Sada, 4 de febreiro de 2013

Neste enlace podedes ler algúns textos sobre o amor seleccionados por As zocas faladoras (Biblioteca do IES de Poio)
                              Animádevos a participar