03/03/14

VI CERTAME AMOR?, AMOR! EN CEN PALABRAS

Reunido o xurado do Certame Amor?, Amor! en cen palabras, decide outorgar o primeiro premio na categoría 2º Ciclo da ESO o traballo presentado baixo o titulo: "O amor, unha palabra, miles de definicións". Asemade decide deixar deserto o premio na categoría do 1º Ciclo da ESO.
Parabéns a gañadora: Paula Pacheco Romay, 3º ESO.

O amor, unha palabra, miles de definicións
O amor, que é iso?
Que é en realidade?
Parece raro que nunha soa palabra caiban tantas cousas...
E é que, nin aínda que o intentemos, poderémolo definir de forma obxectiva, pois, quizais, para unha persoa sexa unha necesidade, para outra, unha farsa, para outras unha forma de vida...
Miles de formas de pensar, miles de definicións, todas correctas...
E digo eu, que seria de nós, se non houbese amor na terra?
Os seres humanos nacemos predispostos para amar, todos e cada un de nós...
Amamos dende que nacemos, ata que nos morremos, pasámonos amando, aínda que sexa sen darnos conta, toda a nosa vida.