18/05/16

IRMANDADES DA FALA

O 18 de maio de 1916 convocouse unha xuntanza na rúa Rego de Auga da Coruña, nos locais da Real Academia Galega. Entre os asistentes estaban os irmáns Villar Ponte, Manuel Lugrís Freire ou Uxío Carré Aldao. Nesta xuntanza naceu a Irmandade dos Amigos da Fala, unha agrupación cuxo obxectivo principal era a promoción da lingua galega.
Antón Villar Ponte foi nomeado primeiro Conselleiro.

16/05/16