27/11/13

CALENDARIO 2014

O EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA E A BIBLIOTECA A ESPERELA CONVÌDANTE A:

Xogar co tempo VIAXANDO POLAS ESTACIÓNS, entrando e saindo das semanas esvarando polo medio dos días, p a r à n d o s e   e n   c a d a   m e s ...
Presenta a túa idea para un calendario mural, de mesa e outro de peto para o ano 2014
Bases:

1ª- O concurso está aberto a todas aquelas persoas da comunidade educativa que desexen participar. Cada concursante poderá presentar só unha obra para cada unha das modalidades.

2ª- O traballo deberá ser orixinal. Os participantes poden facelo nas seguintes modalidades:
  1. Deseño de un calendario do ano 2014 en tamaño mural (para colgar nas paredes)
  2. Deseño de un calendario do ano 2014 para mesa
  3. Deseño dun calendario tamaño “peto” para distribuír entre os membros da comunidade educativa do instituto.
3ª- A técnica dos traballos: pode ser fotografía, debuxo dixital ou debuxo en papel, tanto a cor como en branco e negro, etc.

4ª- A temática, aínda que libre, deberá incluir:
  • O calendario mural ten que incorporar un motivo para falar, ler, empregar o galego para cada un dos meses do ano. Pódese engadir un slogan que encabece o ano.
  • O calendario de mesa ten que incorporar un slogan para o ano.
  • O calendario de peto ten que incorporar unha foto orixinal sobre o galego: falar, ler,...en galego. No reverso incorporar o calendario do ano.

5ª- Os orixinais enviaranse como documento achegado por correo electrónico ao enderezo: aesperela@gmail.com. Os traballos deben presentarse en formato de imaxe, preferiblemente JPG, PDF. ( No asunto do correo especificar nome e curso do autor/a)
Tamén podes entregalos en formato papel - mellor tamaño DIN A4- na biblioteca, protexidos dentro dunha funda de plástico, na que tamén irá un pequeno sobre pechado no que figure por fóra o título do traballo e dentro os datos da identidade do autor /a.

6ª- O prazo de entrega de orixinais ábrese o 26 de novembro e pechase o 13 de decembro as 24:00 horas.

7ª- O xurado estará formado por membros do EDLG e A Esperela. Emitiran o seu fallo o día 16 de decembro, as 12: 15 hs. Na biblioteca.

8ª- A decisión do xurado será inapelable.

9ª- O xurado resérvase o dereito a declarar o premio deserto.

10ª- Establecese un premio para cada unha das modalidades: Mural, mesa e Peto. Os gañadores veran a súa obra publicada e distribuída.

11ª- A participación no concurso leva implícita a aceptación de todas estas bases e a decisión do xurado.


En Mosteirón a 26 de novembro de 2013.
Anímate e participa

Ningún comentario:

Publicar un comentario